Zoeken
Kies uw taal

Huisregels

U bent van harte welkom in onze praktijk. Om goede zorg te kunnen bieden, zijn er huisregels opgesteld waar onze medewerkers en patiënten zich aan dienen te houden. Door binnengaan van de praktijk of het opnemen van contact gaat u akkoord met deze huisregels. Samen werken we aan een prettig contact en duidelijke afspraken!

Medewerkers en patiënten behandelen elkaar beleefd en met respect en mogen elkaar hierop aanspreken.

Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten (zie het privacy reglement op onze website).

Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.

Medewerkers dulden geen enkele vorm van agressief gedrag. Indien dit toch voorkomt wordt u verzocht per direct het pand te verlaten. Indien nodig schakelen wij de politie in.

Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.

Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan, maar mag geen overlast veroorzaken.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Hier kunt u dan een melding van maken. Dit kan rechtstreeks bij een medewerker, maar ook bij de huisarts of door het invullen van het klachtenformulier op de website. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt geïnformeerd wordt. Informatie over onze klachtenprocedure kunt u terugvinden op onze website.

Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.