Zoeken
Kies uw taal

Praktijkondersteuning Somatiek en Ouderenzorg

Onze praktijkondersteuner Annelies Oomen, ondersteunt de huisartsen op verschillende gebieden binnen de huisartsenzorg.

Zij heeft spreekuren voor patiënten met Diabetes Mellitus, CVRM (cardiovasculair risicomanagement/hart- en vaatziekten), ASTMA/COPD (longziekten) en ouderenzorg.

De praktijk is aangesloten bij zorggroep PeriScaldes. Deze organisatie zet zich in voor kwaliteitsverbetering van de eerstelijnszorg aan chronisch zieken.

Diabetes Mellitus 

Mensen bij wie de diagnose diabetes gesteld is worden door de huisarts verwezen naar het spreekuur van Annelies.
Door regelmatige controles wordt geprobeerd de diabetes goed te reguleren om zo het risico op complicaties te verkleinen.
De begeleiding is zowel voor mensen met tablet- als met insulineafhankelijke diabetes.
Elk kwartaal is er een afspraak waarbij de laboratoriumuitslagen besproken worden, en aandacht besteed wordt aan voorlichting en educatie over het ziektebeeld en leefstijl.
Verder wordt de bloeddruk gemeten, voet controle verricht en wordt toegezien op het 2-jaarlijks controleren van de ogen.
Een keer per jaar is de controle uitgebreider met een uitgebreid bloedonderzoek en een jaar controle door de huisarts.

Hart- vaatziekten/CVRM

Voor patiënten die in de risicogroep hart- en vaatziekten vallen worden regelmatig controles afgesproken om zo het risico op complicaties te verkleinen. Minimaal een keer per jaar worden zij opgeroepen om bloed te laten prikken, urine na te laten zien etc. waarna zij vervolgens door zowel de praktijkondersteuner, als de huisarts worden gezien.

Astma/COPD

Als de diagnose astma of COPD gesteld is, verwijst de huisarts naar het verpleegkundig longspreekuur. U wordt elk jaar opgeroepen voor een controle op het longspreekuur. In principe wordt hier 1x per 3 jaar ook een longfunctieonderzoek (spirometrie) gedaan om de longfunctie te kunnen volgen. Als er wijzigingen in medicatie zijn kan dit vaker nodig zijn om het effect van de medicatie te beoordelen.
Verder geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, leefstijl, inhalatietechniek en stoppen met roken. Voor het laatste zijn ook begeleidingsgesprekken mogelijk.

Werkwijze

Zowel het diabetes-, CVRM- als het longspreekuur wordt zelfstandig door de praktijkondersteuner uitgevoerd, maar ALTIJD nabesproken met de huisarts, zodat deze precies weet wat er afgesproken is. Medicijnwijzigingen blijven altijd de taak en eindverantwoording van de huisarts.
Als het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, komt de praktijkondersteuner aan huis. De praktijkondersteuner maakt zelf de afspraken. Als u via de huisarts doorverwezen wordt, neemt Annelies telefonisch contact met u op voor een eerste afspraak. Daarna komt u in een regelmatig oproepsysteem, waarbij u voor diabetes elke 3 maanden een nieuwe afspraak krijgt, en voor astma/ COPD een keer per jaar een schriftelijke uitnodiging voor het longfunctieonderzoek.

Annelies is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.

Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.