Zoeken
Kies uw taal

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens

Privacyreglement van onze praktijk

De praktijk voldoet aan de richtlijnen in het kader van de wetgeving met betrekking tot uw gegevensbescherming. Het privacyreglement op onze website is in te zien. U heeft als cliënt van deze praktijk rechten om persoonlijke gegevens in te zien, zo nodig te laten aanpassen en te weten hoe een en ander met andere partijen geregeld is . Te denken valt aan verwijzingen naar medisch specialisten en paramedici zoals een fysiotherapeut, ketenzorg, financiële administratieve afhandeling en externe apotheek leveranties.

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts (en apotheek) door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend. Op dit moment kunnen huisartsen, huisartsenposten, apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten -na uw toestemming- gebruikmaken van het LSP.

De praktijk wisselt via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de huisartsenpost (HAP), medisch specialisten en dienstapotheken zodat medische- en apotheek -hulpverleners u in medische noodsituaties elders adequaat en veilig van dienst kunnen zijn.

Het betreft voor apothekers informatie met betrekking tot actueel in gebruik zijnde medicijnen, contra-indicaties en allergieën. Voor medici zijn ook de belangrijkste medische aantekeningen in uw dossier zichtbaar.

Indien u uitdrukkelijk wenst dat deze LSP uitwisseling niet plaats kan vinden, dan verzoek ik u dringend dit aan onze medewerkers door te geven zodat zij deze koppeling in uw geval blokkeren.

Heeft u een vraag of klacht over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens, dan wil uw huisarts dat graag toelichten.

Op onze website en bij de balie kunt u een formulier verkrijgen waarin u uw verzoek kan doen tot inzage, correctie of vernietiging van medische gegevens.

U kunt uw toestemming of weigering aan ons doorgeven middels onderstaand formulier te printen en ingevuld bij ons in te leveren:

Toestemmingsformulier

Toestemmingsformulier

Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.